oorstelling

Scrabbleweekend in Blankenberge

Lezing


Dirk Van De Voorde heeft een interessant lezing gegeven over "Het klimaat voor dummy's" op woensdag 3 april.

Kampioenenviering

Seizoen 2017-2018 werd afgesloten met een mooi ledenfeest: je de reportage hier bekijken. De gedetailleerde uitslagen kan je nalezen in het ledenblad van juli 2018.

Hot news

Scrabble in Vlaanderen en Nederland

Vind je woordspelletjes leuk en heb je nog wel één dag in de week vrij, dan moet je beslist eens een scrabble-club bezoeken. Er zijn er 28 in Vlaanderen (verenigd in het NTSV) en 17 in Nederland (met als overkoepelend geheel de SBNL, waarbij zelfs nog een club uit Curaçao zit).
Het grootste verschil tussen de beide landen ligt in de reglementen : in Nederland zijn er 3 spelvormen, terwijl in Vlaanderen bijna uitsluitend "duplicate" gespeeld wordt. Op de SBNL-site vind je een duidelijke definitie :

Clublokaal

CM-gebouw, Maes & Boereboomplein (Grote Markt) Heist a/z, schuin tegenover het cultureel centrum Ravelingen, geen telefoon.


Grotere kaart weergeven

Historiek:

Bestuur:

Huidige bestuursleden

Van links naar rechts : Bertrand De Bouvere, Nadine De Bue, Marianne Vandierendonck, Liliane Blieck en Jozef Creyf.

Samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en een onbeperkt aantal leden
Elk clublid kan toetreden tot het bestuur mits hij daarvoor zijn kandidatuur indient , ten laatste 2 weken voor de statutaire vergadering. Op deze jaarlijkse vergadering, die plaatsheeft in juni, wordt het bestuur verkozen.
Daarnaast komt het bestuur minstens 5 maal per jaar samen in vergadering.

Leden:

De club telt momenteel (01/11/2018) 50 leden, waarvan 4 gastleden. Een gastlid is iemand die een andere club als hoofdclub heeft. Ook mensen die bij geen club aangesloten zijn, zijn steeds welkom !

Lidgeld:

€ 20 per jaar. Dit houdt in:

Speeldagen:

Competitiewedstrijden: steeds op woensdag

de 1ste en 3de woensdag om 14u00 (deuren open om 13u15)

de 2de en 4de woensdag om 20u00 (deuren open om 19u15)

Slechts in enkele gevallen wordt daarvan afgeweken, raadpleeg in ieder geval de kalender.

Bijdrage:

€ 1,50 voor de leden - € 2,00 voor de niet-leden
De consumpties worden betaald met drankbonnen € 1.50 (5 voor € 7)

Interclub:

De club organiseert jaarlijks een interclub in de maand januari. Elke speler, aangesloten bij een NTSV-club, kan aan deze wedstrijd deelnemen.

Adressen:

Met vragen over het scrabblespel kunt U steeds terecht bij: