oorstelling

Kampioenenviering

Traditiegetrouw is het scrabbleseizoen afgesloten met een schitterend feest.

Even traditiegetrouw heeft Georgette Van Daele een digitale reportage hiervan gemaakt.

Aperitieven deden we in de prachtige tuin, waarna we plaatsnemen in de ons vertrouwde zaal voor het feestmaal.
Tussendoor werden de eindwinnaars in de diverse competities bedacht met prijzen en werden bestuursleden en andere verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet.

Hot news

Scrabble in Vlaanderen en Nederland

Vind je woordspelletjes leuk en heb je nog wel één dag in de week vrij, dan moet je beslist eens een scrabble-club bezoeken. Er zijn er 28 in Vlaanderen (verenigd in het NTSV) en 17 in Nederland (met als overkoepelend geheel de SBNL, waarbij zelfs nog een club uit Curaçao zit).
Het grootste verschil tussen de beide landen ligt in de reglementen : in Nederland zijn er 3 spelvormen, terwijl in Vlaanderen bijna uitsluitend "duplicate" gespeeld wordt. Op de SBNL-site vind je een duidelijke definitie :

Clublokaal

CM-gebouw, Maes & Boereboomplein (Grote Markt) Heist a/z, schuin tegenover het cultureel centrum Ravelingen, geen telefoon.


Grotere kaart weergeven

Historiek:

Bestuur:

Huidige bestuursleden

Van links naar rechts : Liliane Blieck, Jozef Creyf, Christine Naert, Bertrand De Bouvere, Marianne Vandierendonck, Henri Desmedt en Nadine De Bue.

Samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en een onbeperkt aantal leden
Elk clublid kan toetreden tot het bestuur mits hij daarvoor zijn kandidatuur indient , ten laatste 2 weken voor de statutaire vergadering. Op deze jaarlijkse vergadering, die plaatsheeft in juni, wordt het bestuur verkozen.
Daarnaast komt het bestuur minstens 5 maal per jaar samen in vergadering.

Leden:

De club telt momenteel (20/01/2018) 56 leden, waarvan enkele gastleden. Een gastlid is iemand die een andere club als hoofdclub heeft. Ook mensen die bij geen club aangesloten zijn, zijn steeds welkom !

Lidgeld:

€ 20 per jaar. Dit houdt in:

Speeldagen:

Competitiewedstrijden: steeds op woensdag

de 1ste en 3de woensdag om 14u00 (deuren open om 13u15)

de 2de en 4de woensdag om 20u00 (deuren open om 19u15)

Slechts in enkele gevallen wordt daarvan afgeweken, raadpleeg in ieder geval de kalender.

Bijdrage:

€ 1,50 voor de leden - € 2,00 voor de niet-leden
De consumpties worden betaald met drankbonnen € 1.50 (5 voor € 7)

Interclub:

De club organiseert jaarlijks een interclub in de maand januari. Elke speler, aangesloten bij een NTSV-club, kan aan deze wedstrijd deelnemen.

Adressen:

Met vragen over het scrabblespel kunt U steeds terecht bij: