anking

Doel

Bij het verwerken van de resultaten van verschillende partijen in een rangschikking moeten enerzijds de verschillen die bestaan in de moeilijkheidsgraad van die partijen en anderzijds de spreidingsverschillen in de uitslagen zoveel mogelijk worden weggecijferd. Het percentage van de winnaar, en anderzijds het percentage behaald door de speler die midden in de uitslag eindigt (de mediaanspeler) zijn twee parameters die -gecombineerd- een goede maatstaf zijn om deze verschillen weg te cijferen.

Hoe wordt de ranking berekend ?

Hoe gaan we om met deze parameters bij het omzettten van behaalde percentages in een rankingprocent? We hanteren volgende formule:

100 - (VMW x GV / VIW)

  Waarbij:
 • VMW = Verschil Met Winnaar (in punten)
 • GV = het Gemiddelde Verschil (in percentage) dat over de vorige seizoenen gemeten werd tussen de winnaar en de mediaanspeler.
 • VIW = het Verschil (in punten) dat In de betreffende Wedstrijd gemeten werd tussen de winnaar en de mediaanspeler

Een voorbeeld
 • De winnaar behaalt 900 punten
 • De mediaanspeler behaalt 600 punten
 • Vorig seizoen bedroeg het gemiddeld verschil (GV) tussen winnaar en mediaanspeler 20%
 • Jijzelf behaalt 800 punten
 • VMW is dan 100 (zijnde 900-800)
 • GV is 20%
 • VIW is 300 (zijnde 900-600)
 • Jouw score is dan 100 - (100 x 20/300) = 100 - 6.667 = 93.33%
 • De winnaar behaalt 100 - (0 x 20/300) = 100% (de winnaar krijgt altijd 100%)
 • De mediaanspeler behaalt 100 - (300 x 20/300) = 80% (de mediaanspeler krijgt altijd 80%)