umor

TAAL - WOORDSPELINGEN

(Met dank aan Christine N.)

Ode aan Guido De Praetere

Waarom ?

Pitbull

Een man had net het café verlaten toen hij een wat ongebruikelijke begrafenisstoet het kerkhof zag naderen. Voorop reed een zwarte lijkkoets die op een meter of tien werd gevolgd door een identieke koets. Achter de tweede koets liep een treurige man, het hoofd gebogen, met een pitbull aan de lijn. Hij werd op de voet gevolgd door wel 200 mannen die in een lange rij achter hem aan liepen. De toeschouwer deed geen moeite zijn nieuwsgierigheid te bedwingen. Hij liep naar de man met de hond en zei met zachte, eerbiedige stem: "Ik wil u graag mijn medeleven betuigen met uw verlies. Ik ben me ervan bewust dat dit een slecht moment is om u te storen. Maar ik heb nog nooit een begrafenisstoet zoals deze gezien. Mag ik vragen wie er ten grave wordt gedragen?" "Jawel," antwoordde de man. "De eerste koets is voor mijn echtgenote." "Wat is er met haar gebeurd?" De man antwoordde: "Mijn hond viel haar aan en heeft haar doodgebeten." "Afschuwelijk. En voor wie is de tweede koets?" "Daarin ligt mijn schoonmoeder," antwoordde de weduwnaar. "Zij probeerde mijn vrouw te hulp te komen toen de pitbull ook haar aanviel." Er volgde een gedragen, bijna ontroerend moment van stilte tussen beide mannen. Toen vroeg de toeschouwer: "Zou ik de hond misschien kunnen lenen?" "Jawel," zei de man. "Sluit maar aan."

Definities

(Met dank aan Christine N.)

2x Pech

Twee mannen zitten te wachten aan de hemelpoort en beginnen een gesprek. "Hoe ben jij gestorven?" vraagt de eerste man aan de tweede. "Ik ben dood gevrozen," zegt de tweede man. "Dàt is verschrikkelijk," zegt de eerste man. “Maar hoe voelt dat aan om dood te vriezen?” "In ’t begin heel ongemakkelijk", zegt de tweede man. "Je begint te bibberen en voelt pijn in al je vingers en tenen. Uiteindelijk is het wel een gemakkelijke manier van sterven. Je wordt gevoelloos en je zakt weg net alsof je in slaap valt. En jij, hoe kwam jij aan je einde?" "Ik kreeg een hartaanval," zegt de eerste man. "Zie je, ik voelde dat mijn vrouw me bedroog. Dus daarnet kwam ik onverwacht thuis en liep linea recta naar de slaapkamer. Ze was er. Alleen. Aan het breien. Naakt. ‘k Rende naar de kelder maar ‘k vond er niemand. Ook op de tweede verdieping vond ik niemand. Zo snel ik kon spurtte ik naar de zolder en toen ik daar kwam kreeg ik een zware hartaanval en overleed." De tweede man schudde zijn hoofd. "Dit is zo ironisch," grijnst hij. "Hoezo?" vraagt de eerste man. "Als je, toen je in de kelder was, alleen maar even gestopt was om in de diepvries te kijken dan waren we nu allebei nog in leven!" zegt de tweede man.

Doordenkertjes

(Met dank aan Christine N.)

20 cm sneeuw gevallen

Tijd voor wat filosofie

(Met dank aan Christine N.)

Belgische in bikini

One-liners

School

Het is nooit grappig ...

(Met dank aan Christine N.)

Wat betekent ... ?

ACHTERAFmin acht
AFVALLENVAN UW WEEGSCHAAL TUIMELEN
ANALISTDEELNEMER GAY-GAMES
ANTILOOPmiddel tegen diarree
BEDACHTnaast bed nummer zeven
BESCHUTTENWEST-VLAAMS VOOR DROGE KOEKEN
BRAAKLIGGENDIDEALE POSITIE BIJ OVERMATIG DRANKGEBRUIK
COMBINATIELAND MET VEEL POLITIEVOERTUIGEN
CONTINENTENinenten op een delicate plaats van het lichaam
EERSTKOMENDMEESTAL DE MAN
EILEIDERAUTORITAIRE KIP
GIFGASALS HET LICHT OP GROEN SPRINGT
HEREMIETSJIEKE HOMOFIEL
HINDERPAALERECTIE OP VERKEERD MOMENT
KIESKEURIGtand in goede staat
KLOOTJESVOLKSTAM MET GERINGE VOORTPLANTINGSKANSEN
KOEPONNACHTGEWAAD VOOR RUND
KOMKOMMERSTALKER OF IN ELKAAR PASSENDE SET POTJES
KRAKELINGzoontje van een inbreker
MAKADAMSCHOTS VOOR KAKMADAM
MANDEKKINGVERWEKKEN VAN JEUGDSPELERS
MINISTERheel kleine ster
MINNEKOZENWEST -VLAAMS VOOR MIJN NEEF
ONDERSCHEIDTOERISTENZIEKTE
OORDEELLEL
OVULATIEOVERDONDEREND DAMESAPPLAUS
PALINGVADER VAN CHINEES MEISJE
POLITICUSzoen van een politieagent
POSTWEZENKINDEREN VAN DOODGEBETEN POSTBODES
PROSTAAT.... HELAAS PRO STAAT NIET MEER
RIJKDOMFINANCIEEL STERK BLONDJE
SUPERDELUXEONBETAALBARE BENZINE
TAFELDEKKENKAMASUTRAPOSITIE
TEELBALOOGSTFUIF
TOEZICHTOPLETTEN MET GESLOTEN OGEN
UITDRUKKINGEINDE VAN CONSTIPATIE
UITZONDERLIJKbegrafenisondernemer op reis
UTERUSSOVJET GYNEACOLOOG
UURWERKwerk dat per uur betaald wordt
VERZUIPENDRINKEN IN HET BUITENLAND

(Met dank aan Georgette V.D.)

Beroep ... ?

Een vrouw zegt tegen haar man voordat hij naar zijn werk gaat: "Mijn nachtlampje doet het niet. Zou jij daar straks even naar willen kijken?"
Geïrriteerd wijst de man naar zijn voorhoofd en zegt: "Staat hier soms 'elektricien'? Nee toch?!"
Als de man 's avonds weer thuis komt zegt de vrouw tegen haar man: "Heb je gezien dat het tuinhekje niet goed opengaat? Kun je daar zo even naar kijken?"
Weer wijst de man geïrriteerd naar zijn voorhoofd: "Staat hier soms 'timmerman'? Nee toch?!"
De volgende ochtend lekt de kraan in de badkamer. Wederom vraagt de vrouw aan haar man om daar even naar te kijken.
Opnieuw wijst de man geïrriteerd naar zijn voorhoofd. "Staat hier soms 'loodgieter'? Nee toch?!"

Als de man 's avonds thuis komt doet het tuinhekje het weer prima. Als hij zich gaat wassen blijkt dat de kraan ook niet meer lekt. En wanneer hij naar bed gaat knipt zijn vrouw demonstratief het nachtlampje aan.
"Heb jij dat allemaal zelf gemaakt?", vraagt de man verbaasd.
"Nee", zegt de vrouw, "ik heb gevraagd of de buurman het wilde doen. Dat wilde hij wel, maar dan moest ik een taart voor hem bakken of een nummertje met hem maken."
"En....heb je een taart voor hem gebakken?" vraagt de man.
Geïrriteerd wijst de vrouw naar haar voorhoofd en zegt: "Staat hier soms 'bakker'?".