Privacy

De gegevens op deze website worden aangeleverd door het bestuur van scrabbleclub Ypsilon Heist en worden door scrabbleclub Ypsilon Heist behandeld in strikte naleving van de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de levenssfeer in verband met de behandeling van de persoonlijke gegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Het bestuur van scrabbleclub Ypsilon Heist verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens slechts te gebruiken voor operationele doeleinden.

Iedere persoon wiens naam vermeld staat op de website, heeft het recht zijn persoonlijke gegevens op de site te laten verbeteren of ze te laten verwijderen door het zenden van een e-mail naar b@debouvere.be.

In geen enkel geval kan het bestuur van scrabbleclub Ypsilon Heist verantwoordelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die voortvloeit uit het foutief of bedrieglijk gebruik van de gegevens door derden.

Als u de website van Ypsilon Heist bezoekt, dan kunt u dat anoniem doen. In principe verzamelen wij geen persoonlijke gegevens van u als u onze website bezoekt zonder u aan te melden - zelfs niet uw e-mailadres. In tegenstelling tot vele andere sites, maakt de website van Ypsilon Heist geen gebruik van cookies.

Verantwoordelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die het bestuur van scrabbleclub Ypsilon Heist aan de samenstelling van haar website (http://www.ypsilonheist.be) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is.

Het bestuur van scrabbleclub Ypsilon Heist is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten voorbehouden

De informatie op de website wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van het bestuur van scrabbleclub Ypsilon Heist.

Gedrag van de bezoeker

De bezoeker verbindt zich ertoe :

Om de netwerken die verbonden zijn aan de website of de servers van derden niet te verstoren of te onderbreken ;

Om zich te schikken naar alle regels, de gedragscode en de procedures van het internet netwerk ;

Om niet te proberen toegang te krijgen tot bestanden of andere informaticasystemen;

Om het gebruik en het functioneren van de website of elke andere gelijkaardige dienst niet te verstoren ;

De toegang tot de website is gratis maar de bezoeker moet voor het aanbod, het genot en de toegang tot de website voorzien in de uitrusting van een computer met muis en klavier en van een modem, noodzakelijk voor het leggen van een verbinding met de website en toegang verkrijgen tot de website alsook betalen voor de kosten van telecommunicatiediensten verbonden met de toegang tot het internet.

In geen enkel geval kan het bestuur van scrabbleclub Ypsilon Heist verantwoordelijk gesteld worden voor elke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die voortvloeit uit het niet conform gebruik van de website, een slechte kennis van het internet en/of zijn gebruik, of van een verbinding, van welke natuur ook, via een andere software of hardware, in het bijzonder, om de website te visualiseren.